WAARDEVOL GROEN

Waardevol Groen wil een bijdrage leveren aan de zoektocht van overheden, natuurbeheerders, particulieren en bedrijven naar nieuwe verdienmodellen en alternatieve financieringsvormen voor de groene ruimte.